Avtackning av landshövdingen

Kårens ordförande deltog idag på avtackningen av landshövding Rosmarie Frebran.
Boken om Bielkemässen överlämnades som avskedsgåva.

(null)