Alla inlägg av bielkemässen

ÖPPET HUS 30 juni INSTÄLLT

Hej alla kårkamrater!

I verksamhetsplanen för 2022 var det inlagt en Öppet Hus kväll 30 juni på Bielkemässen i Kumla m.a.a. att det är 30 år sedan värnpliktsutbildningen upphörde vid I3/fo 51.

Det arrangemanget är inställt och framflyttat till hösten, eventuellt till Pub-afton 9 september.

Anders Domhagen

Ordförande