Verksamhetsbeskrivning

Livregementets grenadjärers officerskår

Verkar för bevarande av militära traditioner och det militära kulturarvet i Örebro län.

Kåren ska vara den naturliga samlingsplatsen för officerare verksamma i länet eller med tidigare koppling till Örebro län. Allt sammantaget syftande till att bevara en traditionell miljö för officerare att mötas och umgås i. En inkluderande och öppen miljö, samt en levande mäss.

 Kåren ska fungera som en samlande organisation där nya och gamla medlemmar ska finna former för informationsspridning, knyta kontakter och ha ett trevligt umgänge. Allt i den militära kontexten.